اتاق تاریک فضایی جذاب برای کودک محسوب می‌شود. درواقع کودک با مواجه‌شدن و تمرین اجرای دستورات متفاوت در محیطی با روشنایی کم می‌تواند توجه خود را متمرکز به موضوعی خاص کند. درواقع با کاهش عوامل مزاحم کودک می‌تواند بیشترین فایده را جهت یادگیری و افزایش مهارت‌های خود فرا گیرد.

اهداف اتاق تاریک

  • بهبود حرکات و تثبیت چشمی
  • تحریکات دیداری باهدف تأثیرگذاری روی سلول‌های عصبی مربوطه
  • تحمل کاری و دستور پذیری
  • ثبات وضعیتی (در پوزیشن‌های متفاوت مثلاً کودک بتواند نشستن خود را برای چند دقیقه با کمترین حرکات اضافه حفظ کند)
  • هماهنگی چشم و دست با استفاده از وسایل نورانی
  • ادراک و پردازش‌های دیداری

در اینجا به تفضیل ۷ حوزه ادراک دیداری را داده شده است :

۱) ثبات شکل

توانایی تشخیص ثبات اجسام در موقعیت‌ها و اندازه‌های مختلف است. با استفاده از این توانایی می‌توان اجسام و شکل‌ها را علیرغم کوچک‌تر، بزرگ‌تر، گردتر، صاف‌تر و وارونه بودن آن‌ها تشخیص داد.

۲) اکمال بینایی

به شناسایی اشکال یا اجسام از روی ارائه‌های ناقص اشاره دارد. این کار به کودک کمک می‌کند اجسام، اشکال و فرم‌ها را به‌صورت ذهنی و با تطبیق آن با اطلاعاتی که قبلاً در حافظه ذخیره کرده، کامل کند.

۳)تشخیص شکل از زمینه

به توانایی تشخیص شی یا شکلی که روی یک پس‌زمینه پنهان است، گفته می‌شود.

۴)روابط فضایی

به معنای تحلیل رابطه فضایی فرم‌ها و الگوها نسبت به بدن خود و نسبت به فضا و کمک به قضاوت در مورد فاصله‌هاست.

۵) تمایز بینایی

فرایندی است که فرد فعالانه جز به جز ویژگی‌های تصویر را برای درک آن بررسی می‌کند. به‌عنوان مثال در فرایند تمایز بینایی کودک می‌تواند فرق بین ۲ و ۶ و حروف ک و گ را تشخیص دهد.

۶) حافظه بینایی

حافظه فرایندی است که نمی‌توان از طریق آن اشکال، حروف اعداد و نمادها، شکل کلمات و غیره را در ذهن ذخیره کرد، و بعد در موقعیت‌های متفاوت برحسب ضرورت اطلاعات متفاوت را بازیابی کرد. کودکانی که حافظه بینایی ضعیفی دارند در هجی کردن یا ادای کلمات ساختارهای گرامری، نقطه‌گذاری، بزرگ و کوچک بودن حروف و ردیف کردن جریان پیوسته‌ای از ایده‌ها که برای ارتباط نگارشی ضروری‌اند، مشکل دارند.

۷) توالی حافظه بینایی

بازیابی و به یا آوردن اطلاعات ذخیره شده برحسب ترتیب و توالی آن‌هاست. یکی از بهترین پیش‌بینی کننده‌ها برای سرعت نوشتن دستی است.