معرفی شیرین‌فتحعلی‌پور

با بیش از ۱0 سال سابقه

درباره شیرین‌فتحعلی‌پور

شیرین فتحعلی پور فارغ التحصیل سال 1393 از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و ارشد توانبخشی شناختی از دانشگاه شهید بهشتی تهران بوده و دارای بیش از 10 سال سابقه کاری در حوزه کودکان است.

سابقه همکاری با مراکز توانبخشی خصوصی در شهر اهواز
سابقه کار با مراکز بهزیستی در اهواز
سابقه کار با مراکز بهزیستی در اهواز
سابقه کار در کلینیک های خصوصی تهران
عضو سازمان نظام پزشکی